1600x1200_comp
1024x768_tab
480x262_mob2

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna 

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna 

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen.Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen.Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget
havrebg1735x1196

Vi utbildar inom biogasproduktion

Våra utbildningar vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar. Våra utbildningar är följande:

Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

 

Vi utbildar inom biogasproduktion

Våra utbildningar vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar. Våra utbildningar är följande:

Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

 
havrebg1735x1196

Vi utbildar inom biogasproduktion

Våra utbildningar vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar. Våra utbildningar är följande:

Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

 

havrebg1735x1196

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige.

Föreståndare – biogasanläggning under 0,5 bar.

26 – 27 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 15 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Föreståndare – biogasanläggning över 0,5 bar.

26 – 28 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 16 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:

Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (2 dagar)
Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (3 dagar)

16923349-s-biogas-lastbilen3

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige.

Föreståndare – biogasanläggning under 0,5 bar.

26 – 27 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 15 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Föreståndare – biogasanläggning över 0,5 bar.

26 – 28 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 16 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:

Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (2 dagar)
Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (3 dagar)

16923349-s-biogas-lastbil

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige.

Föreståndare – biogasanläggning under 0,5 bar.

26 – 27 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 15 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Föreståndare – biogasanläggning över 0,5 bar.

26 – 28 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 16 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:

Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (2 dagar)
Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (3 dagar)

16923349-s-biogas-lastbil
havrebg1735x1196

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Uppdateringskurs för föreståndare – biogasanläggning.

20 mars i Örebro – sista anmälningsdag 6 mars

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs kursens innehåll och priser på länk nedan:
Uppdatering föreståndare klicka här

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Uppdateringskurs för föreståndare – biogasanläggning.

20 mars i Örebro – sista anmälningsdag 6 mars

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs kursens innehåll och priser på länk nedan:
Uppdatering föreståndare klicka här

havrebg1735x1196

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Uppdateringskurs för föreståndare – biogasanläggning.

20 mars i Örebro – sista anmälningsdag 6 mars

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs kursens innehåll och priser på länk nedan:
Uppdatering föreståndare klicka här

havrebg1735x1196

Utbildningsdag på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildningsdag på plats hos Dig.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningsdag på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildningsdag på plats hos Dig.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningsdag på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildningsdag på plats hos Dig.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Biogas – Teknik och processn

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare – biogas.

Teknik och process
3 – 4 april i Jönköping – sista anmälningsdag 4 mars.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning till Biogas, Teknik och process

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36
16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Se datum till utbildningen samt läs om priser och information på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Se datum till utbildningen samt läs om priser och information på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Se datum till utbildningen samt läs om priser och information på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Teknik och process

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare – biogas.

Teknik och process
3 – 4 april i Jönköping – sista anmälningsdag 4 mars.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning till Biogas, Teknik och process

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Biogas – Teknik och process

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare – biogas.

Teknik och process
3 – 4 april i Jönköping – sista anmälningsdag 4 mars.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning till Biogas, Teknik och process

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningen – Anmäl dig här

Klicka på knappen för att öppna upp formuläret där du fyller i önskad kurs.

Utbildningen – Anmäl dig här

Klicka på knappen för att öppna upp formuläret där du fyller i önskad kurs.

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36
ejderparena

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

ejderparena

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten
Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige
Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige

Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige

Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena
foretagb

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

foretagb

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

foretagb

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

pernilla

Pernilla Lott Wallin

Utredare
Mobil: 072-351 06 36
e-post: Pernilla Lott Wallin

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

pernilla

Pernilla Lott Wallin

Utredare
Mobil: 072-351 06 36
e-post: Pernilla Lott Wallin

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg