1600x1200_comp
1024x768_tab
480x262_mob2

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna 

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna 

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen.Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen.Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området. Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

reningssteget

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige. Läs info:

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar

Trollhättan 26/2 – 27/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 15/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Trollhättan 26/2 – 28/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 16/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar (Dag 3 är fristående, få sin föreståndarbehörighet gå en av 2-dagarsutbildningarna komplettera sen med valfri dag 3-utbildning.Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Anna

16923349-s-biogas-lastbilen3

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige. Läs info:

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar

Trollhättan 26/2 – 27/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 15/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Trollhättan 26/2 – 28/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 16/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar (Dag 3 är fristående, få sin föreståndarbehörighet gå en av 2-dagarsutbildningarna komplettera sen med valfri dag 3-utbildning.Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Anna

16923349-s-biogas-lastbil

Föreståndare inom biogasproduktion

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige. Läs info:

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar

Trollhättan 26/2 – 27/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 15/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar
Trollhättan 26/2 – 28/2 – 2019 Sista anmälningsdag 1/2
Örebro 14/5 – 16/5 – 2019 Sista anmälningsdag 15/4

Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar (Dag 3 är fristående, få sin föreståndarbehörighet gå en av 2-dagarsutbildningarna komplettera sen med valfri dag 3-utbildning.Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Anna

16923349-s-biogas-lastbil
havrebg1735x1196

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Uppdateringskurs – Föreståndare-biogasan
Örebro 20/3 – 2019  Sista anmälningsdag 18/2-2019

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Uppdateringskurs – Föreståndare-biogasan
Örebro 20/3 – 2019  Sista anmälningsdag 18/2-2019

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

havrebg1735x1196

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Uppdateringskurs – Föreståndare-biogasan
Örebro 20/3 – 2019  Sista anmälningsdag 18/2-2019

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

havrebg1735x1196

Utbildningsdag på plats hos Er

Här får berörda ur Er personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen är på plats hos Er.

Länk till produktblad med priser och innehåll:

Utbildningsdag på plats hos Er

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningsdag på plats hos Er

Här får berörda ur Er personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen är på plats hos Er.

Länk till produktblad med priser och innehåll:

Utbildningsdag på plats hos Er

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningsdag på plats hos Er

Här får berörda ur Er personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen är på plats hos Er.

Länk till produktblad med priser och innehåll:

Utbildningsdag på plats hos Er

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36
16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem för biogasproduktion anläggningar

Datum för vår Uppdateringskurs:
Örebro 13/5– 2019  Sista anmälningsdag 15/4

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem för biogasproduktion anläggningar

Datum för vår Uppdateringskurs:
Örebro 13/5– 2019  Sista anmälningsdag 15/4

16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Lagstiftning och cert

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).

Länk till produktblad med priser och innehåll:
Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem för biogasproduktion anläggningar

Datum för vår Uppdateringskurs:
Örebro 13/5– 2019  Sista anmälningsdag 15/4

16923349-s-biogas-lastbilen3

Biogas – Teknik och process

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion är uppbyggda tekniskt. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till gasföreståndarutbildning.Länk till produktblad med priser och innehåll:

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar
Datum för vår Uppdateringskurs:
Jönköping 3/4 – 4/4 – 2019 Sista anmälningsdag 4/3

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Biogas – Teknik och process

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion är uppbyggda tekniskt. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till gasföreståndarutbildning.Länk till produktblad med priser och innehåll:

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar
Datum för vår Uppdateringskurs:
Jönköping 3/4 – 4/4 – 2019 Sista anmälningsdag 4/3

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Biogas – Teknik och process

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion är uppbyggda tekniskt. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till gasföreståndarutbildning.Länk till produktblad med priser och innehåll:

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar
Datum för vår Uppdateringskurs:
Jönköping 3/4 – 4/4 – 2019 Sista anmälningsdag 4/3

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Utbildningen – Anmäl dig här

Klicka på knappen för att öppna upp formuläret där du fyller i önskad kurs.

Utbildningen – Anmäl dig här

Klicka på knappen för att öppna upp formuläret där du fyller i önskad kurs.

Kretslopplogo_jpeg

Seminarium

Långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp –
erfarenheter från tre projekt

En dag för dig som vill få kunskap om hur man skapar långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp i praktiken. Vi kommer bland annat att prata om ägandeformer, finansiering och bidrag, förankring inom kommunen och organisationsformer för drift och kvalitetssäkring samt att hitta lantbrukare och skriva avtal. Jan Karlsson, Nederstagård kommer att prata om sin mobila lösning för ureahygienisering samt spridning av fraktioner från små avlopp i praktiken.  Till seminariet kommer även RISE och pratar om läkemedel i källsorterade avlopp och certifiering enligt SPCR 178. Vi har även förmånen att få ha SLU hos oss som kommer att prata om ammoniakhygienisering.

Datum för vårt seminarium:

Seminarium Långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp

Norrköping 23/1 – 2018 Sista anmälningsdag 12/1-2018

Läs mer här på vårat produktblad med priser och innehåll

Seminarium

Långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp –
erfarenheter från tre projekt

En dag för dig som vill få kunskap om hur man skapar långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp i praktiken. Vi kommer bland annat att prata om ägandeformer, finansiering och bidrag, förankring inom kommunen och organisationsformer för drift och kvalitetssäkring samt att hitta lantbrukare och skriva avtal. Jan Karlsson, Nederstagård kommer att prata om sin mobila lösning för ureahygienisering samt spridning av fraktioner från små avlopp i praktiken.  Till seminariet kommer även RISE och pratar om läkemedel i källsorterade avlopp och certifiering enligt SPCR 178. Vi har även förmånen att få ha SLU hos oss som kommer att prata om ammoniakhygienisering.

Datum för vårt seminarium:

Seminarium Långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp

Norrköping 23/1 – 2018 Sista anmälningsdag 12/1-2018

Läs mer här på vårat produktblad med priser och innehåll

Kretslopplogo_jpeg

Boka vårt Seminarium

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

610942-s-biogasanlage-biogas-plant-36
ejderparena

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

ejderparena

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten
Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige
Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige

Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena

Uppdrag

Utför periodiska besiktningar, Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, Skriver miljörapporter, Upprättar egenkontrollprogram, Utför riskutredningar för biogasanläggningar, Upprättar explosionsskyddsdokument, Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178, Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige

Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

ejderparena
foretagb

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

foretagb

Kontakt

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

foretagb

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

tillvaxtpbild

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

pernilla

Pernilla Lott Wallin

Utredare
Mobil: 072-351 06 36
e-post: Pernilla Lott Wallin

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

pernilla

Pernilla Lott Wallin

Utredare
Mobil: 072-351 06 36
e-post: Pernilla Lott Wallin

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg