Tjänster och utbildningar inom VA- och Biogas

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i över 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq. 

 

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

Utbildningar biogas

Våra utbildningar biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Våra utbildningar är följande:

Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

 

Gasföreståndare biogas

Våra utbildningar Gasföreståndare biogas är godkända av Energigas Sverige.

Gasföreståndare biogas för anläggning under 0,5 bar.
3 – 4 sep i Örebro – sista anmälningsdag 13 aug
26 – 27 nov i Örebro – sista anmälningsdag 5 nov

Pris: 8 500 kr
Logi: 1500 kr/natt för enkelrum

Gasföreståndare biogas för över 0,5 bar.
3 – 4 sep i Örebro – sista anmälningsdag 13 aug
26 – 27 nov i Örebro – sista anmälningsdag 5 nov

Pris: 10 100 kr
Logi: 1500 kr/natt i enkelrum


Plats: Clarion Hotell, Örebro
Pris: I priset ingår utbildningsmaterial, certifikat (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

Vi genomför utbildningen på plats hos Er för minst 5 deltagare.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning Gasföreståndare biogas klicka här (under 0,5 bar)
Utbildning Gasföreståndare biogas klicka här (över 0,5 bar)

Uppdatering för Gasföreståndare biogas

För Dig som redan är Gasföreståndare biogas men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringsutbildning. Utbildningen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra Gasföreståndare biogas för att diskutera olika frågeställningar.

Uppdatering för Gasföreståndare biogas.

2 okt i Örebro – sista anmälningsdag 10 sep

Pris: 4 100 kr
Logi: 1500 kr/natt i enkelrum

Plats: Clarion Hotell, Örebro
Pris: I priset ingår utbildningsdokumentation, lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs kursens innehåll på länk nedan:

Uppdatering Gasföreståndare biogas klicka här

Utbildningsdag biogas på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om säker hantering av brandfarlig och explosiv vara med fokus på biogas. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig. Utbildningen hålls ej för färre än fem deltagare.

Pris: 2 600 kr/deltagare för en grupp om 5 personer. För varje deltagare utöver 5 personer blir kostnaden 2 300 kr/deltagare.

Resekostnad samt eventuell logi tillkommer. I priset ingår lunch, utbildningsmaterial och utbildningsintyg. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildningsdag biogas på plats hos Er.

Utbildning Biogas – Teknik och process

Utbildning biogas – Teknik och process är en utbildning för Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Gasföreståndare biogas.

Utbildning biogas – Teknik och process:

25 – 26 sep i Örebro – sista anmälningsdag 3 sep

Pris: 7 800 kr
Logi: 1500 kr/natt i enkelrum


Plats: Scandic Portalen, Jönköping
Pris: I priset ingår utbildningsmaterial, intyg, lunch och fika båda dagarna. Samtliga priser är exkl. moms.

Vi genomför utbildningen på plats hos Er för minst 5 deltagare.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:
Utbildning biogas – Teknik och process

Utbildning Biogas – Lagstiftning, egenkontroll och cert

Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering är en utbildning för Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även en inblick i de två certifieringssystemen (SPCR 120 och Revaq).

Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering

22 – 23 okt i Örebro – sista anmälningsdag 1 okt

Pris: 6 900 kr Logi: 1500 kr/natt i enkelrum
Plats: Clarion Hotell, Örebro Pris: I priset ingår utbildningsdokumentation, intyg, lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs om utbildningen på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

Utbildningen – Anmäl dig här

* Alla fält med stjärna måste fyllas i

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogas. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i över 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg.

Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

Tjänster inom VA och biogas

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom VA och biogas: Periodiska besiktningar, tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, miljörapporter, egenkontrollprogram, riskutredningar för biogasanläggningar, explosionsskyddsdokument, certifieringsdokumentation enligt Revaq och SPCR 178, uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät, internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., samt olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten
Läs mer om Revaq här: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/revaq-certifiering/

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige
https://www.energigas.se/om-oss/organisation/saekerhet-och-teknik/utbildningsnaemnden/

Ledningsgruppen hos Yrkeshögskolan i Ludvika, Miljö- och VA-teknik
http://www.vbu.se/program_miljo-och-va-teknik

Anders Magnusson innehar följande uppdrag:

Ansvarig för sekretariatet Egenkontroll metanemission ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

Läs mer om projektet här: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/slam-och-biogas/egenkontroll-metanemissioner/

https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/frivilligt-atagande/

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

pernilla

Pernilla Lott Wallin

Utredare
Mobil: 072-351 06 36
e-post: Pernilla Lott Wallin

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

Kontaktuppgifter

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mail:anna.vestling@nitoveskonsulterna.com
Mobil: +46 73 50 200 95