Vi utbildar inom biogasproduktion

Våra utbildningar vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar. Våra utbildningar är följande:

  • Föreståndare biogasanläggning under 05, bar.
  • Föreståndare biogasanläggning över 0,5 bar.
  • Uppdatering för föreståndare – biogasanläggning.
  • Biogas – Teknik och process
  • Biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem.
  • Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Se datum och plats för utbildningarna samt läs om utbildningsinnehåll och priser på länk nedan:
Utbildningar inom biogasproduktion

Föreståndarutbildningar

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige.

Föreståndare – biogasanläggning under 0,5 bar.

26 – 27 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 15 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Föreståndare – biogasanläggning över 0,5 bar.

26 – 28 februari i Trollhättan – sista anmälningsdag 1februari.
14 – 16 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:

Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (2 dagar)

Utbildning Föreståndare – biogas klicka här (3 dagar)

Uppdatering för Föreståndare-biogasanläggning

För Dig som redan är Föreståndare på biogasanläggning men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.

Uppdateringskurs för föreståndare – biogasanläggning.

20 mars i Örebro – sista anmälningsdag 18 februari

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Läs kursens innehåll och priser på länk nedan:
Uppdatering föreståndare klicka här

Utbildningsdag på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildningsdag på plats hos Dig.

Biogas – Lagstiftning, egenkontroll och cert.systemt

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt få fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).
Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem 13 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.
Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning Lagstiftning, egenkontroll och certifiering

Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem 13 maj i Örebro – sista anmälningsdag 15 april.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning Lagstiftning, egenkontroll och certifiering

Biogas – Teknik och processn

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare – biogas.

Teknik och process
3 – 4 april i Jönköping – sista anmälningsdag 4 mars.

Läs om utbildningens innehåll och priser på länk nedan:
Utbildning till Biogas, Teknik och process

Vid frågor – Kontakta oss

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mobil : +46 73 50 200 95
Epost : anna.vestling@nitoveskonsulterna.com

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i över 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

Uppdrag inom

VA- och Biogasbranschen