Grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk vänder sig till personer som är nya på reningsverk och som behöver få kunskap om reningsverkens tekniska uppbyggnad och deras processer. Utbildningen ger också övergripande förståelse för den lagstiftning som styr arbetet på ett avloppsreningsverk gällande tillstånd, villkor, provtagning och avsättning av slam.

Utbildningen vänder sig även till personer som är nya som chefer, i nämnder eller styrelser inom VA och som behöver få övergripande kunskap om reningsverkens funktion, drift och lagstiftning.

Utbildningarna hålls på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live. Vi kan även hålla utbildningen på plats hos Er om så önskas.

Innehåll:

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk ger kunskaper om avloppsvattnets sammansättning, begreppet personekvivalent (pe), hydraulisk- och föroreningsbelastning, grundläggande teknik, process och driftparametrar för mekanisk, biologisk och kemisk rening samt sambehandling och biogasproduktion. Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om miljöbalken med fokus på tillstånd, villkor, provtagning och egenkontroll.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

 Datum och plats:

25-26 januari i Norrköping – sista anmälningsdag 28 december

28-29 mars i Uppsala – sista anmälningsdag 1 mars

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk kan hållas på plats hos Er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris:
8 700 kr/deltagare

Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg, lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos Er lämnas offert.

ANMÄL DIG HÄR

provtagning flödesmätning
utbildning provtagning flödesmätning
renings-processteknik avloppsreningsverk

Grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk vänder sig till personer som är nya på reningsverk och som behöver få kunskap om reningsverkens tekniska uppbyggnad och deras processer. Utbildningen ger också övergripande förståelse för den lagstiftning som styr arbetet på ett avloppsreningsverk gällande tillstånd, villkor, provtagning och avsättning av slam.

Utbildningen vänder sig även till personer som är nya som chefer, i nämnder eller styrelser inom VA och som behöver få övergripande kunskap om reningsverkens funktion, drift och lagstiftning.

Utbildningarna hålls på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live. Vi kan även hålla utbildningen på plats hos Er om så önskas.

Innehåll:

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk ger kunskaper om avloppsvattnets sammansättning, begreppet personekvivalent (pe), hydraulisk- och föroreningsbelastning, grundläggande teknik, process och driftparametrar för mekanisk, biologisk och kemisk rening samt sambehandling och biogasproduktion. Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om miljöbalken med fokus på tillstånd, villkor, provtagning och egenkontroll.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

 Datum och plats:

25-26 januari i Norrköping – sista anmälningsdag 28 december

28-29 mars i Uppsala – sista anmälningsdag 1 mars

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk kan hållas på plats hos Er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris:
8 700 kr/deltagare

Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg, lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos Er lämnas offert.

ANMÄL DIG HÄR

reningsteknik och processteknik
reningsteknik processteknik avloppsreningsverk