9-sep-2022-utbildning-provtagning-flodesmatning

Utbildning Provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildning Provtagning flödesmätning avloppsvatten säkerställer att personal som utför provtagning och flödesmätning inom området utsläppskontroll och avloppsvatten får de kunskaper och färdigheter som Naturvårdverket föreskriver i (SNFS 1990:11 MS 29 bilaga 1).

Intyg:

Efter genomförd utbildning, med godkänt kunskapsprov, erhåller deltagarna intyg som godkänd utförare av provtagning och flödesmätning för avloppsvatten i enlighet med gällande föreskrift.

Deltagare:

Utbildningen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning på reningsverk, deponier eller annan industriell verksamhet. 

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens innehåll. Se produktblad

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Datum och plats:

14-15 december i Norrköping – sista anmälningsdag 17 november
21-22 februari i Uppsala – sista anmälningsdag 24 januari

Utbildningen kan hållas på plats hos er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris:

8 700 kr/deltagare
Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos er lämnas offert.

ANMÄL DIG HÄR

provtagning flödesmätning
utbildning provtagning flödesmätning
utbildning provtagning flödesmätning

Utbildning Provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildning Provtagning flödesmätning avloppsvatten säkerställer att personal som utför provtagning och flödesmätning inom området utsläppskontroll och avloppsvatten får de kunskaper och färdigheter som Naturvårdverket föreskriver i (SNFS 1990:11 MS 29 bilaga 1).

Intyg:

Efter genomförd utbildning, med godkänt kunskapsprov, erhåller deltagarna intyg som godkänd utförare av provtagning och flödesmätning för avloppsvatten i enlighet med gällande föreskrift.

Deltagare:

Utbildningen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning på reningsverk, deponier eller annan industriell verksamhet. 

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens innehåll. Se produktblad

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Datum och plats:

14-15 december i Norrköping – sista anmälningsdag 17 november
21-22 februari i Uppsala – sista anmälningsdag 24 januari

Utbildningen kan hållas på plats hos er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris:

8 700 kr/deltagare
Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos er lämnas offert.

ANMÄL DIG HÄR

mäta metanemissioner
provtagning flödesmätning