Nitoves-masen-16-april-2021

Tjänster och utbildningar inom VA- och Biogas

Tjänster och utbildningar inom VA- och Biogas

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i över 20 år. I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq. 

 

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

webbinarium 10 feb.-2021

Välkommen till webbinarium den 10 feb. – 2021 mellan kl. 09.30 – 14.00.

Av flera intressanta föredrag kommer ni bland annat att få höra följande:

Den nya föreskriften MSBFS 2020:1, om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Carina Fredström, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Den nya Energigasnormen EGN 2020

Ben Bock, Energigas Sverige

Egenkontroll Metanemissioner (EgMet)

Anders Magnusson, Nitoves AB Nitoveskonsulterna

Den svenska biogasmarknaden idag och imorgon

Thomas Magnusson professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (Liu)

Erfarenheter från import av biogasanläggning

Stan Weyns, Biolectrics Sweden

Det kommer även att vara möjligt att ställa frågor gällande den nya föreskriften och Energigas normen. Frågorna skicka med fördel in till anna.vestling@nitoveskonsulterna.com innan webbinariet.

Kostnad för seminariet/webbinariet: 2 300 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdagen 27 jan

Välkommen med din anmälan här

Utbildningar biogas

Våra utbildningar biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Våra utbildningar är följande:

Vi genomför samtliga utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

 

Gasföreståndare biogas

Våra utbildningar Gasföreståndare biogas är godkända av Energigas Sverige.

Utbildningarna hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Vi genomför även utbildning på plats hos Er för minst 5 deltagare.

Gasföreståndare biogas för anläggning under 0,5 bar.

16 – 17 mars distans, live – sista anmälningsdag 2 mars

1 – 2 juni i Örebro och distans, live – sista anmälningsdag 4 maj

Pris: 9300 kr
Logi: 1500 kr/natt för enkelrum

Gasföreståndare biogas för över 0,5 bar.

16 – 17 mars distans, live – sista anmälningsdag 2 mars

1 – 2 juni i Örebro och distans, live – sista anmälningsdag 4 maj

Pris: 10 500 kr
Logi: 1500 kr/natt i enkelrum

Pris: I priset ingår utbildningsmaterial, certifikat (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning Gasföreståndare biogas klicka här (under 0,5 bar)
Utbildning Gasföreståndare biogas klicka här (över 0,5 bar)

Uppdatering för Gasföreståndare biogas

För Dig som redan är Gasföreståndare biogas men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringsutbildning. Utbildningen hålls under en dag och är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra Gasföreståndare biogas för att diskutera olika frågeställningar.
Utbildningarna hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Uppdatering för Gasföreståndare biogas.

22 april distans, live – sista anmälningsdag 8 april

Pris: 4 500 k

Pris: I priset ingår utbildningsdokumentation. För deltagare på plats ingår även lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Uppdatering Gasföreståndare biogas klicka här

Utbildningsdag biogas på plats hos er

Här får berörda ur Din personalgrupp kunskap om säker hantering av brandfarlig och explosiv vara med fokus på biogas. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig. Utbildningen hålls ej för färre än fem deltagare.

Pris: 2 600 kr/deltagare för en grupp om 5 personer. För varje deltagare utöver 5 personer blir kostnaden 2 300 kr/deltagare.

Resekostnad samt eventuell logi tillkommer. I priset ingår lunch, utbildningsmaterial och utbildningsintyg. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildningsdag biogas på plats hos Er.

Utbildning Biogas – Teknik och process

Utbildning biogas – Teknik och process är en utbildning för Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Gasföreståndare biogas.
Utbildningarna hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Utbildning biogas – Teknik och process:

24 – 25 mars distans, live – sista anmälningsdag 10 mars

Pris: 7 800 kr

Pris: I priset ingår utbildningsmaterial, intyg. För deltagare på plats ingår även lunch och fika båda dagarna. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning biogas – Teknik och process

Utbildning Biogas – Lagstiftning, egenkontroll och cert

Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering är en utbildning för Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även en inblick i de två certifieringssystemen (SPCR 120 och Revaq).
Utbildningarna hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering

15 april distans, live – sista anmälningsdag 1 april
Pris: 4 500 kr

Pris: I priset ingår utbildningsdokumentation, intyg. För deltagare på plats ingår även lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

Ny inom biogasbranschen?

Är du eller har du nyanställd personal vid din biogasproducerande anläggning som du vill ska kunna sätta sig in i sina arbetsuppgifter på ett snabbt och säkert sätt? Eller har du nya personer i nämnden eller styrelsen som behöver få övergripande kunskap om biogasanläggningars drift och lagstiftning ur säkerhets- och miljöperspektiv? Då är denna utbildning något för dem.
Under två dagar går vi igenom teknik och process samt biogasens egenskaper och vad lagstiftningen kräver både ur ett säkerhets- och miljöperspektiv.
Utbildningarna hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Ny inom biogasbranschen:

5 – 6 maj Distans Live – sista anmälningsdag 21 april.

Pris: 7 800 kr

Pris:  I priset ingår utbildningsmaterial och intyg. För deltagare på plats ingår lunch och fika båda dagarna samt middag. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Ny inom biogasbranschen?

 

Utbildningen – Anmäl dig här

* Alla fält med stjärna måste fyllas i

Företaget

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogas. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i över 20 år. I företaget arbetar även Anders Magnusson och Anna Wårberg.

Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar, använder och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

Referenser

  • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

  • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

  • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika

Tjänster inom VA och biogas

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom VA och biogas: Periodiska besiktningar, tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter, miljörapporter, egenkontrollprogram, riskutredningar för biogasanläggningar, explosionsskyddsdokument, certifieringsdokumentation enligt Revaq och SPCR 178, uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät, internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm., samt olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Anna Vestling innehar följande uppdrag:

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten
Läs mer om Revaq här: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/revaq-certifiering/

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige
https://www.energigas.se/om-oss/organisation/saekerhet-och-teknik/utbildningsnaemnden/

Ledningsgruppen hos Yrkeshögskolan i Ludvika, Miljö- och VA-teknik
http://www.vbu.se/program_miljo-och-va-teknik

Anders Magnusson innehar följande uppdrag:

Ansvarig för sekretariatet Egenkontroll metanemission ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

Läs mer om projektet här: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/slam-och-biogas/egenkontroll-metanemissioner/

https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/frivilligt-atagande/

Personalen

anna

Anna Vestling

Verksamhetsansvarig
Mobil: 073-50 200 95
E-post: Anna Vestling

Anders

Anders Magnusson

Utredare
Mobil: 072-199 66 55
E-post: Anders Magnusson

annaWarberg

Anna Wårberg

Utredare
Mobil: 070 – 347 65 58
E-post Anna Wårberg

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok – Vem tvättar vattnet?

I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.

I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 

Välkommen in på www.vemtvattarvattnet.se för att läsa mer och kanske beställa en bok

Kontaktuppgifter

Nitoves AB – Nitoveskonsulterna

Org.nummer 556757-1285
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Mail:anna.vestling@nitoveskonsulterna.com
Mobil: +46 73 50 200 95